Absint 55 Strong Pro essens 1000 ml mått medföljer

20 ml essens räcker till 1 flaska sprit på 750 ml. Riktig Absint med hela 55 mg tujon per flaska. Opaliserar.
In stock
SKU
82107
134.26$
20 ml Absint 55 Strong Pro essens räcker till 1 flaska sprit på 750 ml. Riktig Absinthe med hela 55 mg thujon. Opaliserar.

Samma produkt som vi säljer till brännerier men packad i konsumentstorlek. Detta är vår starkaste Absinthe. Helt naturlig med alla örter som skall finnas i en Absinthe.

Blanda med fördel med starkare sprit, 60-75% efter smak.

OBS! Max tillåten thujon i kommersiell Absint inom EU är 35 mg/kg. För att få tillåten blandning ska 20 ml essens blandas till 1,18 liter (1180 ml) färdig dryck.